Права дитини в Росії: з народження до повноліття

Грудень 1993 року поклав початок дії Конституції на території Росії. Затверджений більше 23 років тому рішенням всього народу Документ регламентує перелік основних прав росіян. Громадяни Росії на просторах країни наділені всіма правами, передбаченими Конституцією. Наявність цих прав передбачається з самого народження, отже, дитяча аудиторія з перших днів життя є правоспособной.

Зміст

1. Чим регламентуються права дитини
2. Права дитини від народження до повноліття
3. Права дитини за віком
4. Замість висновку

Чим регламентуються права дитини

Російське держава визнає високу значимість дитячого етапу (до настання 18 років) в становленні повноцінної особистості. Виходячи з пріоритетного принципу підготовки дітей до самостійного життя в соціумі, держава орієнтується на формування особистої громадянської відповідальності, розвиток значущою для суспільства активної діяльності, виховання не згасаючого патріотичного почуття нарівні з високою моральністю.

Закон федерального значення під номером 124, який вступив в дію в липні 1998 року, реалізує конституційні дитячі права. Даний нормативний акт гарантує захист інтересів кожної дитини країни. Цивільний кодекс, регламентуючи порядок всіх сфер життя, визначає правове становище дитинства.

Регулюючи взаємовідносини в сім’ї, Сімейний кодекс передбачає захист законних прав дитини. Закріплює нормативи і обмеження щодо працевлаштування неповнолітніх осіб Трудовий кодекс. Кримінальний кодекс поряд із захистом інтересів дитини передбачає і відповідальність дитячої аудиторії за правопорушення.

Право дитини на території Росії регламентують і закони федерального рівня. Так, гарантом отримання безкоштовного середньої освіти виступає закон про освіту. Медичні установи дотримуються права дітей, спираючись на закон з охорони здоров’я. Захистити від шкідливої інформації, що надає негативний вплив на повноцінний розвиток даної категорії населення, покликаний спеціалізований закон, що захищає дитину від неправомірного потоку інформації.

Урядом країни розроблений закон, що забезпечує захист дитинства і від несприятливого впливу з боку тютюнового диму. Система заходів з питань профілактики бездоглядності, проблем правопорушень, саме дитячою аудиторією, передбачена так само спеціальним законом.

Слід зазначити, що певні закони регламентують надання безкоштовної допомоги юристів, так і можливість неповнолітнім, які мають дітей, отримувати допомогу від держави.

Права дитини від народження до повноліття

Чільна роль по захисту прав дитини віддана законним призначеним представникам, а саме: батьківської громадськості. Разом з ними ця обов’язок покладено на державу, пильність правоохоронних органів, всі установи від рівня федерального до муніципального.

Істотний вплив на турботу про дітей, як показує практика, надають громадські об’єднання, активна діяльність яких виступає потужним зброєю проти несправедливості і зла стосовно дитинства. Правозахисні організації місцевого рівня зобов’язані не допускати і припиняти усі правопорушення, що стосуються дитинства.Права дитини в Росії: з народження до повноліття

Право на життя

Від народження дитина не підлягає ніякому обмеження дарованого права на життя. І мова тут йде про категоричну заборону прийняття ким-небудь самовільного позбавлення кого-небудь цього дорогоцінного дару. Забезпечити це — обов’язок держави. Тому уряд передбачає заходи впливу шляхом встановлення за правопорушення з даного питання кримінальної відповідальності.

Дитяче життя — це цінність найвищого порядку і для батьків, і для країни. Затверджене законодавство, розроблені правові акти орієнтовані на охорону кожну дитину, що не суперечить нормативам російської Конституції.

Право на свободу та особисту недоторканність

Фундаментальною основою незалежності особистості визнано право на забезпечення свободою, що включає і неприкосновение. Це і є головна цінність для держави правової. Захищати приватне простір дитини, не допускаючи впливу фізичної, надання психологічного впливу, захищаючи від будь-якого виду примусу, — пріоритетний напрямок для країни в цілому.

Спосіб життя за власним сценарієм, який не передбачає нанесення шкоди оточуючим людям, і є свобода, протиставлена принизливого рабства, існування в неволі, насильства над тілом і духом. Під суворою забороною на території Росії викрадення дітей і торгівля, експлуатація трудової сили. Всі особи, преступающие законодавства, несуть кримінальну відповідальність.

Право на охорону здоров’я та медичну допомогу

Забезпечити на значному рівні турботу про здоров’я дитини — ключова державне завдання. Отримання медичної допомоги дається дитині незалежно від рівня добробуту сім’ї, статусу в соціумі.

Підтримка здоров’я дітей, дії, спрямовані на її зміцнення, мають законну захист у сфері здоров’язбереження. Абсолютно безкоштовно згідно державного законодавства щодо дітей здійснюється комплекс заходів, орієнтованих на своєчасність допомоги медичного персоналу, профілактичні дії, діагностування. Передбачено також обов’язкове спостереження за дитиною в процесі диспансеризації, оздоровлюючих, лікувальних процедур.Права дитини в Росії: з народження до повноліття

Для категорії дітей з обмеженнями здоров’я обов’язкові як реабілітація, так і спеціальне лікування в санаторіях.

Право на виховання в сім’ї

Під заступництвом держави знаходяться і дитинство, і сім’я в цілому. Безумовно, що такий захист з боку уряду робить батьківство і сімейний союз, заснований на благо дітей, цінностями соціуму. Моральні орієнтири суспільства представляють інтереси дитинства, материнства поряд з батьківством. Під забороною в Росії незаконне вилучення дитини з сім’ї.

Цілі держави на рівні соціальному і економічному, політичному та ідеологічному полягають у створенні міцних зв’язків для повноцінного союзу в ім’я благополуччя дітей. Так, кожен дитина від моменту народження наділений правом на отримання батьківського піклування. На державному рівні апробовано на практиці систему заходів з підтримки багатодітний та іншого статусу сімей.

Сувора Правда життя, і відсутність батьків компенсується процесом усиновлення, наданої перспективою влаштування в прийомну сім’ю, встановленням опіки.

Право на освіту

Надане на федеральному рівні дитині право отримувати освіту регламентовано Законом під номером 273-ФЗ, прийнятим у 2012 році, а вступив в законну силу в 2013. Конституція нарівні з цим Документом виступає гарантом забезпечення кожного неповнолітнього безкоштовною освітою до середньо професійного рівня.Права дитини в Росії: з народження до повноліття

Оволодіння основним загальним освітою є обов’язковим на території Російської Федерації, тому батьківської громадськості ставиться належний контроль за виконанням своїх безпосередніх материнських і, безумовно, батьківських функцій. Правом на основі конкурсного відбору отримати безкоштовно вищу освіту наділені всі без винятку підлітки країни.

Право на житло

Сторона юридична даного питання розглядається в діапазоні встановлених державою гарантій щодо забезпечення кожної дитини житлом. Самовільне позбавлення кого-небудь місця проживання підлягає кримінальної відповідальності значення. Місцем проживання категорії громадян, які не досягли віку повноліття, визнано місце проживання їх батьків.

Отже, щодо квартирного питання права дітей забезпечуються батьками, встановленими законними усиновителями або опікунами. Для дорослої частини населення держава з метою забезпечити право дитини на житло розробив і впровадив в практику різні види підтримки значення соціального, а саме: щодо укладення договору про найом житла, пакет надаваних банками коштів субсидованих, наявність сертифіката для вирішення житлового питання.Права дитини в Росії: з народження до повноліття

Право власності та спадкування

По спадкування батьківського майна вступити в права гарантовано дитині законом. Заповіт поряд з правовими актами передбачає в обов’язковому порядку на частку кожної дитини. Тому передбачений конкретний механізм для реалізації правозахисту неповнолітніх.

Дотримання прав, установлених Конституцією держави, дозволяє розробляти та приводити в дію цей механізм, що забезпечує реалізацію гарантій підростаючому поколінню.

Права дитини за віком

У перші життєві хвилини немовля вже є повноправним громадянином своєї Вітчизни. Держава наділяє правом дитини життя, отриманням імені, забезпеченням всебічного розвитку, прояв поваги до гідності, право на подання батьківських інтересів. Дитина по мірі дорослішання може самостійно вимагати захисту своїх прав у працівників піклування, виступити і бути заслуханим на судовому або іншого характеру розглядом.Права дитини в Росії: з народження до повноліття

Право на можливість виховувати в повній сім’ї, отримувати майно, мати громадянство, отримувати послуги охорони здоров’я, відпочивати — все це лише кілька пунктів того переліку прав, якими наділена людина з моменту появи на світло. Міжнародна конвенція забезпечує гарантований захист дитини від незаконного вживання наркотиків, сексуальну експлуатацію, торгівлю.

Російське держава надає здобуття безкоштовної освіти, можливість проводити незначні торгові угоди щодо досягнення 6-річного віку. Стати з 8 років повноправним учасником громадського об’єднання, членами якого є діти, давати згоду на усиновлення або за бажанням відновлення в правах власних батьків, змінити ім’я дитина може відповідно до низки статей Конституції Росії. А ось законне право на працю здійснюється зі згоди батьків.

Досягнувши 14летнего віку, підліток отримує розширений спектр правового поля, а саме: має право погоджувати наявність громадянства, процес усиновлення (або відмова від нього), в судовому порядку розглянути питання батьківства (материнства) стосовно новонародженої дитини, без урахування згоди батьків розпоряджатися власне заробленими або отриманими (стипендія) грошима.Права дитини в Росії: з народження до повноліття

Отримати авторські права на індивідуальний інтелектуальний продукт, здійснити операцію, звернутися з метою захисту прав до суду, почати працювати до 24 годин щотижня — права, надані Цивільним Кодексом і трудовим. Стати членом профспілкового руху, вступити в молодіжне об’єднання, самостійно керувати велосипедом по дорозі, розірвати трудову угоду можна підлітку в 14 років.

У разі трудової діяльності дітям надається право на оплачувану раз на рік відпустку в кількості 31 дня.

З настанням 15 років дитина приймає рішення про медичне втручання, укласти договір на виконання праці в легенях обсягах. 16 років — це вік, з якого дозволяється вступати в шлюб, здійснювати права батьків, на тиждень працювати до 35 годин, стати учасником кооперативу, право на емансипацію.

Замість висновку

Таким чином, захист прав дитини лягає на його батьків, які і є його законними представниками, до досягнення нею повноліття. Крім цього, захист прав дітей гарантують органи державної влади Російської Федерації, місцеве самоврядування та правоохоронні органи. Конституцією країни передбачається той факт, що ніхто не має права обмежувати права іншої людини, і дитину в тому числі, реалізація конституційних прав ґрунтується на взаємоповазі.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Корисні поради та відповіді на питання